Grįžti Brigita, kovo, 15 2022

Jūratė Ruzaitė

VDU Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros profesorė, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės centro tyrėja

Kovos su dezinformacija strategija turėtų apimti tris etapus: informuotumo apie dezinformaciją didinimą; dezinfomacijos identifikavimą ir analizę; ir galiausiai – praktinius problemos sprendimus. Moksliniai tyrimai gali reikšmingai prisidėti visuose trijuose lygmenyse.