Veiklos kryptys

Dezinformacijos identifikavimo ir analizės metodikų sukūrimas;

Bendradarbiavimas su Lietuvos ir Europos žiniasklaida, atskleidžiant dezinformacijos atvejus bei šviečiant plačiąją visuomenę, kaip atpažinti netikras naujienas ir melagingus visuomenės patiklumu manipuliuojančius naratyvus;

Medijų raštingumo kursų Lietuvoje organizavimas, savarankiško mokymosi medžiagos ir internetinių pamokų lietuvių kalba parengimas.

DIGIRES projektą Lietuvoje vykdo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) PMDF Viešosios komunikacijos katedra kartu su didžiuoju partneriu naujienų portalu DELFI. Mažieji projekto partneriai: regioninis laikraštis „Tauragės kurjeris“, žurnalistė Kauno regione Brigita Sabaliauskaitė, NVO „Media4Change“.

Ilgalaikis DIGIRES tikslas yra iki 2022 metų Lietuvoje išvystyti vienintelį tokio tipo Baltijos šalyse mokslinių tyrimų centrą (angl. k. Watchdog-NGO), kuriame visuomenės skaitmeninio atsparumo dezinformacijai didinimo linkme bendrai dirbs aukštos kvalifikacijos ekspertų komanda, plačiai įsitrauks žiniasklaida ir nepriklausomi žurnalistai, mokslo bendruomenė ir visuomenės atstovai.

Projekto uždaviniai

Parengti ir išvystyti

Parengti ir išvystyti

naujo nacionalinio Lietuvos mokslinių tyrimų centro (a Watchdog-NGO) schemą, orientuotą į faktų tikrinimą, skaitmeninės propagandos modelių ir kenkėjiškų naratyvų analizę bei dezinformacijos poveikį visuomenei.

Sudaryti ir aprašyti

Sudaryti ir aprašyti

dezinformacijos aptikimo bei paplitimo Baltijos regione žemėlapį, naudojant įvairius analizės būdus (sukauptas žinias, programėles, algoritmus ir kt.). Kurti naujus metodus kaupiant ir atliekant turimų duomenų ir tyrimų analizę.

Sukurti naują metodą

Sukurti naują metodą

dezinformacijai aptikti ir pritaikyti jam lingvistiškai jautrias galimybes, siekiant konceptualizuoti Deliberation Quality Index (DQI), kuris bus naudojamas vertinant visuomenės atsparumą dezinformacijai.

Keistis gerąja patirtimi

Keistis gerąja patirtimi

su EDMO ir prisidėti prie EDMO veiklos žiniomis bei įgūdžiais, įgytais įgyvendinant DIGIRES projektą.

Pristatyti

Pristatyti

Suinteresuotoms visuomenės grupėms ir plačiajai visuomenei, pasitelkiant įvairaus pobūdžio žiniasklaidą, pristatyti dezinformacijos atskleidimo kampanijas Lietuvoje (ir kitose Baltijos regiono šalyse).

Sukurti greitojo reagavimo komandą

Sukurti greitojo reagavimo komandą

(RRT) ir įspėjimo sistemą, kad būtų galima nedelsiant reaguoti į bet kokį dezinformacijos atvejį / kampaniją ir susisiekti su jos taikiniu (-iais). Parengti nacionalinio RRT (žiniasklaidos, kitų grupių/organizacijų) tinklo kūrimo strategiją.

Įvertinti

Įvertinti

plačiosios Lietuvos auditorijos medijų raštingumo lygį ir užmegzti bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis (organizacijomis/institucijomis, Švietimo ar Kultūros ministerijomis), kuriant nacionaliniu mastu suderintą medijų raštingumo ugdymo programą.

Projekto tikslai

top-right

Sutelkti sukauptas žinias, kad būtų sukurti, išbandyti ir pritaikyti naudoti semantikos bei kalbiniai įrankiai, skirti dezinformacijai skaitmeninėje erdvėje aptikti.

top-right
top-right

Su naujosiomis faktų tikrinimo formomis supažindinti žiniasklaidą, kad ji sugebėtų aptikti ir atskleisti melagingus pranešimus.

top-right
top-right

Parengti įrodymais pagrįstas įžvalgas apie dezinfodemijos plitimą Lietuvoje (ir kitose Baltijos šalyse).

top-right
top-right

Parengti dezinformacijos valdymo rekomendacijas ir kompetencijų ugdymo metodą, skirtą įvairioms gyventojų grupėms, siekiant (a) aptikti dezinformaciją, (b) įvertinti (profesionalų) žurnalistinį turinį ir taikyti patikrinimo metodus bei strategijas ir (c) analizuoti auditorijos reakcijas bei dezinformacijos jai poveikį.

top-right
top-right

Sukauptomis žiniomis ir įrodymais prisidėti prie Lietuvos visuomenės gebėjimų stiprinimo (vėlesniuose etapuose – Baltijos regione/Europoje), kad būtų patenkinti dezinformacijai atsparios visuomenės ugdymo poreikiai

top-right

Projekto iniciatoriai

kurjeris
kurjeris

Projekto partneriai

kurjeris
kurjeris
kurjeris