Grįžti 2022 07 21

Skleidžia melą apie išmaniųjų elektros skaitiklių neva daromą žalą žmonių sveikatai

Vos žiniasklaidoje pasirodė naujienos apie pradedamą išmaniųjų elektros skaitiklių diegimą, socialiniuose tinkluose pastebėta plintanti melaginga informacija. „Facebook“ vartotojai dalinosi teiginiais, esą skaitikliai kenkia sveikatai.

 

Dalindamiesi Elektros skirstymo operatoriaus paskelbta žinute apie Lietuvą pasiekusius pirmuosius išmaniuosius skaitiklius, socialinių tinklų vartotojai teigė, esą dėl skleidžiamų radijo bangų tokie skaitikliai gali kenkti žmonių sveikatai, be to, dėl galimybės šiuos prietaisus valdyti per atstumą elektra galės būti atjungiama nuotoliniu būdu.

Dauguma šių teiginių – klaidingi.

Išmanieji skaitikliai – tai įrenginiai, gebantys skaitmeniniu būdu matuoti suvartojamos elektros energijos kiekį ir belaidžiu ryšiu perduoti šiuos duomenis elektros tiekėjams. Išmaniaisiais jie vadinami dėl to, kad jų nereikia tikrinti rankiniu būdu.

Europos Sąjungos teisės aktai nurodo, iki 2025 metų 80 proc. vartotojų turėtų naudotis išmaniaisiais skaitikliais. Tokiu būdu siekiama įgyvendinti Europos energijos vartojimo efektyvumo planus bei tikslus. Remiantis VERT patvirtinta kaštų ir naudų analize, išmanieji skaitikliai visiems Lietuvos vartotojams bus įdiegti iki 2037 metų, o pirmieji įrenginiai jau pasiekė šalį.

Kaip ir daugelis prietaisų, be kurių kasdieniame gyvenime neapsieina žmonės, pavyzdžiui, belaidžiai įrenginiai, mobilieji telefonai, veikdami išmanieji elektros skaitikliai skleidžia žemo intensyvumo elektromagnetinę spinduliuotę arba radijo bangas.

Radijo dažnio elektromagnetinis laukas, kurį skleidžia išmanieji elektros skaitikliai, priskiriamas nejonizuojančiai spinduliuotei, kuri yra nepakankamai stipri, kad paveiktų atomų struktūrą ar pažeistų DNR. Nejonizuojanti spinduliuotė gali pažeisti auginius ir nudeginti tik tuo atveju, jei pasiekiamas aukštas jos intensyvumas. Pavyzdžiui, mikrobangų radiacijos mikrobangų krosnelėje pakanka greitai sušildyti maistą ar vandenį, tačiau žemo intensyvumo nejonizuojanti spinduliuotė, kurią skleidžia išmanieji elektros skaitikliai, tokio efekto nesuteikia.

Vienas nuogąstavimas susijęs su išmaniaisiais skaitikliais yra tas, kad jų skleidžiamos radijo bangos gali trikdyti tokių elektroninių medicinos prietaisų, kaip širdies stimuliatoriai ar implantuojami defibriliatoriai, veiklą, tačiau atliktas tyrimas tokią versiją atmetė.

Kad išmanieji skaitikliai nekelia jokio pavojaus žmonių sveikatai „Melo detektoriui“ atsiųstame komentare patvirtino ir ESO Ryšių su visuomene projektų vadovas Paulius Kalmantas, pabrėžęs, kad panašių melagingų teiginių apie šiuos prietaisus pasitaiko, nors ir retai.

„Skaitikliai atitinka visus Europos Sąjungos nustatytus saugos standartus. Išmaniuosius elektros skaitiklius diegia beveik visos Europos energijos skirstymo operatoriai. Planuojami diegti išmanūs skaitikliai nekelia jokios grėsmės ar pavojaus žmonių sveikatai. Be to, vertindami teikiamą naudą, dalis ESO klientų (tiek privačių, tiek verslo) dar iki išmaniųjų skaitiklių diegimo pradžios, savo iniciatyva pasirinko mokamą paslaugą – automatizuotą apskaitą, – komentavo P. Kalmantas.

Specialisto teigimu, išmanieji skaitikliai ne tik nedaro žalos žmonių sveikatai, bet ir pasitarnauja vartotojui, kuriam nebereikia skaičiuoti elektros suvartojimo, nes duomenys tiekėjams pateikiami automatiškai.

„Išmanusis skaitiklis fiksuoja ir perduoda duomenis saugiu, šifruojamu ir patikimu ryšiu. Duomenys iš išmanaus skaitiklio keliaus į duomenų centrą. Čia jie bus apdorojami, vėliau perduodami saugiai tiekėjui, kuris parengs sąskaitą. Klientui nereikės nieko skaičiuoti, jis iškart gaus paskaičiuotą sąskaitą, kurią beliks tik apmokėti“, – aiškina ESO Ryšių su visuomene projektų vadovas.

Dar vienas nuogąstavimas, kad įdiegus išmaniuosius skaitiklius vartotojams bus galima atjungti elektros energiją per nuotolį iš esmės yra teisingas, tačiau ši galimybė nėra naujovė, atsirasiantis tik įdiegus naujus elektros suvartojimo skaičiavimo prietaisus.

„ESO tikslas yra užtikrinti neperstojamą elektros energijos tiekimą kiekvienam gyventojui, to dėl atjungti elektrą priešintųsi visiems mūsų tikslams, be to jau dabar per automatizuotus sprendimus galima nuotoliu valdyti tinklą, iš dispečerinės atjungti tinklo dalis, tačiau to be priežasties nėra daroma, todėl bijoti skaitiklių priežasčių visiškai nėra“, – laiške rašė P. Kalmantas.

Kaip pabrėžė ESO atstovas, be pagrindinės savo funkcijos išmanieji skaitikliai teiks ir daugiau naudų. Jie suteiks nuolatinę ir aktualią informaciją apie ESO valdomo elektros skirstomojo tinklo „sveikatą“ – kur patiriamos didžiausios apkrovos, kur įvyksta nutrūkimai, kuriuose mazguose galima incidentų prevencija.

Įdiegus naujuosius skaitiklius daugybė funkcijų taps automatizuotomis – automatiškai nuotoliniu būdu bus apskaičiuojamas elektros energijos vartojimas, stabdomos elektros vagystės, nustatomi ir izoliuojami tiekimo trūkiai, įvairūs gedimai, vykdoma įtampos stebėsena, įjungiamas ir atjungiamas energijos tiekimas ir daug daugiau.

Išvados

Nėra jokių įrodymų, kuriais remiantis būtų galima tvirtinti, kad išmanieji elektros skaitikliai gali pakenkti žmonių sveikatai, todėl „Melo detektorius“ tokius teiginius vertina kaip melagingus.

Nors teiginys, kad įdiegus išmaniuosius skaitiklius vartotojams bus galima nuotoliniu būdu atjungti elektros tiekimą yra teisingas, klaidinga teigti, kad ši funkcija įsigalės tik įrengus skaitiklius, nes ir šiuo metu, pasitelkus automatizuotus sprendimus, iš dispečerinės per nuotolį įmanoma atjungti tinklo dalis.