Grįžti 2022 12 14

Melu sumenkina anglies dvideginio vaidmenį klimato krizėje

„Facebook“ plinta vaizdo įrašas, kuriame pateikiama melaginga informacija apie anglies dioksido ryšį su klimato kaita.

Teiginiai

Vaizdo įraše teigiama, kad anglies dvideginio koncentracija atmosferoje yra labai maža, todėl jis negali daryti didelės įtakos šiltėjančiam klimatui. O aprašyme priduriama, kad [kalba netaisyta, – aut. past.] „toks nekaltas dalykas kaip CO2, kurį išskiriame kvėpuodami. O kiek daug reikalų ant to pakabinta“.

Verdiktas

Kiekvienas iškvėptas anglies dioksido anglies atomas gaunamas iš maisto, kuris neseniai buvo pagamintas fotosintezės būdu. Viskas, ką valgome, išskyrus keletą neorganinių komponentų, tokių kaip druska, tam tikru būdu buvo gaminama fotosintezės būdu (kartu ir mėsa, nes gyvūnai valgo augalus). Taigi kvėpuodami mes nesujaukiame natūralaus anglies dvideginio kiekio atmosferoje. Atmosferai kenkia ir klimato krizę sukelia anglies dioksidas, išgaunamas deginant iškastinį kurą – pvz., benziną. Tada išskiriamas anglies dioksidas, susidarantis iš anglies atomų, kurie prieš milijonus metų buvo pašalinti iš atmosferos fotosintezės būdu, o vėliau buvo izoliuoti anglyje, naftoje ir gamtinėse dujose, pūvant augalams ir gyvūnams. Deginant iškastinį kurą padidiname dabartinį anglies dioksido kiekį. Todėl melaginga teigti, kad anglies dvideginis nekaltas, nes jį išskiriame kvėpuodami.

Žemės atmosfera yra labai jautri besikeičiančiam anglies dvideginio kiekiui – nors šios dujos sudaro ~0.1 proc. atmosferos dujų, jos turi milžinišką poveikį tam, kaip nuo Žemės paviršiaus į kosmosą gali išgaruoti Saulės šiluma. Kadangi dėl anglies dioksido ir iškastinio kuro industrijos veiklos šie kiekiai vis kyla, kartu nuolat greitėjančiai šyla ir planetos klimatas. Todėl melas, jog maža anglies dvideginio koncentracija negali turėti poveikio klimatui.

Melo detektoriaus komentaras

Kai Saulės šiluma pasiekia mūsų planetą, didžiąją dalį jos absorbuoja Žemės paviršius. Dalis šios energijos išspinduliuojama į kosmosą. Šiame etape ji sąveikauja su anglies dioksido molekulėmis tokiu būdu, kuris neleidžia daliai šilumos ištrūkti iš Žemės atmosferos, prasideda susiję grandininiai procesai, todėl planetos klimatas nuolat šyla.

Teiginys, kad anglies dioksidas yra „nekaltas“, nes jį išskiriame iškvėpdami yra melagingas ir neteisingai pateikia anglies ciklą Žemėje. Tikrai gali pasirodyti, kad klimatui kenkia vien kvėpavimas – turint mintyje, kad mūsų planetoje yra 8 mlrd. žmonių, o dar daugiau įvairių rūšių gyvūnų, kurie taip pat kvėpuoja tokiu pačiu ciklu, išskirdami anglies dvideginį. Tačiau tai – neteisinga.

Fotosintezės metu augalai naudoja anglies dvideginį (ir išskiria deguonį). Anglį augalai susirenka iš anglies dvideginio, esančio ore. Augalus valgo gyvūnai, o žmonės valgo ir gyvūnus, ir augalus. Taigi anglis mūsų kūnuose netiesiogiai buvo paimta iš augalų, kurie anglį absorbavo iš oro.

Platesnis proceso paaiškinimas yra čia:

 

Taigi kvėpuodami mes neprisidedame prie klimato kaitos. Visai kita situacija yra su anglies dvideginiu, kuris išskiriamas, deginant iškastinį kurą. Anglies atomai šiame dvideginyje iš atmosferos buvo pašalinti ir izoliuoti milijonus metų. Deginant iškastinį kurą, natūralus anglies dioksido ciklas sutrinka, o jo kiekiai atmosferoje kyla.