Grįžti
spalio 03

DIGIRES SĄJŪDIS 2023. Informacinių rizikų akistatoje: ar jau pasirengę sutelkti jėgas?

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija (Radvilų g. 6, Vilnius)

DIGIRES SĄJŪDIS – tai iniciatyva ir kvietimas visiems Lietuvos skaitmeninio atsparumo, medijų raštingumo, dezinformacijos ir informacinių karų lauko mokslininkams, ekspertams, visuomenės veikėjams, žurnalistams ir NVO aktyvistams. 

Itin dinamiškuose skaitmeninės visuomenės pokyčiuose išlieka svarbu atpažinti visų mūsų bendrumus ir skirtybes, telkti ekspertines žinias spragoms užpildyti, įsivardinti nesėkmes, atvirai ieškoti naujų sprendimo būdų ir vienytis bendram tikslui – kurti saugią ir tvarią Lietuvos skaitmeninę erdvę.

Kviečiame pasidalinti žiniomis ir savo patirtimis, planais, sumanymais bei drauge ieškoti partnerysčių ir bendradarbysčių – veikime sutelktai!

Spalio 3 d. (antradienis), 13–17 val., Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija (Radvilų g. 6, Vilnius)

PROGRAMA

Nuo 12.30 val. registracija/ pasisveikinimo kava🤝☕️🍰

13.00 val. Sveikinimo žodis.

13.10 – 14.30 val. Sąjūdžio dalyvių pranešimai.

14.30 – 15.00 val. Panel diskusija „Klaidos ir pamokos: ko nebedarytume?“

15.00 – 15.30 val. Pokalbių ir užkandžių pertrauka🥪🧁☕️

15.30 – 16.50 val. Sąjūdžio dalyvių pranešimai.

16.50 – 17.00 val. APIBENDRINIMAS.

Kviečiame organizacijas ar pavienius ekspertus pristatyti savo veiklas atskiru pranešimu, kurio trukmė 10-20 min. Norinčius dalyvauti pranešėjus prašome užpildyti dalyvio anketą iki rugsėjo 25 d. 

Susitikime! Pasidalinkime patirtimis, pristatykime savo sumanymus ir idėjas, įsivardinkime klaidas ir pamatykime krypčių bendriems projektams. 

Sąjūdžio sąvoka yra ypatingai patraukli ir tikslingai atliepianti tokį sumanymą. Sąjūdis – tai itin įtraukus saviorganizavimosi būdas, kuris skatina telktis ir bendradarbiauti. Sykiu tai ir galimybė telkti mažesnes bendruomenes, spręsti problemas, skatinti pokyčius ir pasiekti išsikeltus tikslus. 

Sąjūdyje bendrausime ir būsime išgirsti visi – ir patyrę medijų raštingumo praktikai, ugdytojai, medijų tyrėjai, politikos formuotojai, ir dar tik pradedantys pažintį su medijų pasauliu.

Tebus šis Sąjūdis tvirtas žingsnis sutelkties kultūros plėtotei!

DIGIRES SĄJŪDŽIO iniciatyva: Baltijos skaitmeninio atsparumo tyrimų centras DIGIRES. Idėją palaiko: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Medijų ir informacinio raštingumo tinklas (MIRT), Pilietinio Atsparumo Iniciatyva CRI, Lietuvos apskričių bibliotekų asociacija.

Dalyvavimas renginyje tik registruotiems dalyviams. Maloniai prašome užpildyti registracijos anketą iki rugsėjo 29 d. arba parašyti el. paštu info@digires.lt