Back
October 03

DIGIRES SĄJŪDIS 2023. Informacinių rizikų akistatoje: ar jau pasirengę sutelkti jėgas?

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija (Radvilų g. 6, Vilnius)

DIGIRES SĄJŪDIS – tai iniciatyva ir kvietimas visiems Lietuvos skaitmeninio atsparumo, medijų raštingumo, dezinformacijos ir informacinių karų lauko mokslininkams, ekspertams, visuomenės veikėjams, žurnalistams ir NVO aktyvistams. 

Itin dinamiškuose skaitmeninės visuomenės pokyčiuose išlieka svarbu atpažinti visų mūsų bendrumus ir skirtybes, telkti ekspertines žinias spragoms užpildyti, įsivardinti nesėkmes, atvirai ieškoti naujų sprendimo būdų ir vienytis bendram tikslui – kurti saugią ir tvarią Lietuvos skaitmeninę erdvę.

Kviečiame pasidalinti žiniomis ir savo patirtimis, planais, sumanymais bei drauge ieškoti partnerysčių ir bendradarbysčių – veikime sutelktai!

Spalio 3 d. (antradienis), 13–17 val., Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija (Radvilų g. 6, Vilnius)

PROGRAMA

13.00 val. Sveikinimo žodis. 

Auksė Balčytienė, Baltijos skaitmeninio atsparumo tyrimų centras DIGIRES, Vytauto Didžiojo Universitetas

Miglė Mašanauskienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas

13.10 – 14.20 val. Sąjūdžio dalyvių pranešimai apie vykdomas veiklas.

13.10 val. Nauji CRI skaitmeninio atsparumo įrankai, ko tikėtis? Lukas Andriukaitis ir Edvardas Lukošius, Pilietinio Atsparumo Iniciatyva CRI

13.20 val. #ForFreedom – apie laisvę  rusiškai, kodėl tai svarbu? Giedrius Sakalauskas, Res Publica – Civic Resilience Center

13.30 val. Bibliotekų vaidmuo ir tikslai visuomenės medijų raštingumo ugdyme. Reda Revotė, Lietuvos apskričių bibliotekų asociacija

13.40 val. LR Kultūros ministerijos lūkestis ir realybė. Deividas Velkas, LR Kultūros ministerijos

13.50 val. British Council – esamų partnerysčių stiprinimas ir naujų paieška. Ona Vyšniauskaitė, British Council 

14:00 val. KAM radare: pilietinio pasipriešinimo iniciatyvos. Ramūnas Trimakas, LR Krašto apsaugos ministerija

14:10 val. Kritiškai mąstančios asmenybės ugdymas per medijų ir informacinio raštingumo švietimą. Neda Žutautaitė, Žinių ekonomikos forumas

14:20 JAUNIMAS – POKYČIŲ KŪRĖJAS. Medijų edukacija pasitelkiant bendraamžių švietimą ir jaunimo kampanija. Neringa Jurčiukonyte ir Ramunė Vilkoitytė, Media4Change – Žiniasklaidos inovacijų ir stebėsenos programa

14:30 – 14:40 val. Pranešėjų refleksijos tema: „Klaidos ir pamokos: ko nebedarytume?“ Moderatorė Brigita Sabaliauskaitė, DIGIRES

14.40 – 15.10 val. Pokalbių ir užkandžių pertrauka🥪🧁☕️

15:10 Pranešimas tema: „Visuomenės poliarizacija ir atsparumas informacinėms grėsmėms: Lietuvos situacijos tyrimai“. Ainė Ramonaitė, VU 

15.30 – 16.20 val. Sąjūdžio dalyvių pranešimai – įžvalgos tolimesniam sektoriaus vystymuisi.

15:30 val. Giedrius Valintėlis, LK STRATCOM

15:40 val. Dalia Bankauskaitė, VU

15:50 val. Auksė Balčytienė, DIGIRES, VDU

16:00 val. Vygintas Gasparavičius, LR Kultūros ministerija

16:10 val. Emilija Sakadolskienė, VU

16.20 val. Rasa Lukaitytė – Vnarauskienė, DIGIRES, DELFI

16:30 – 16:50 val. Diskusija tema: „Ar reikalingos sutelkties ir  bendradarbiavimo formos?“ Moderatorė Rasa Lukaitytė – Vnarauskienė, DIGIRES

16:50 – 17.00 Apibendrinimas – refleksijos. Moderatorė Auksė Balčytienė, DIGIRES

Susitikime! Pasidalinkime patirtimis, pristatykime savo sumanymus ir idėjas, įsivardinkime klaidas ir pamatykime krypčių bendriems projektams. 

Sąjūdžio sąvoka yra ypatingai patraukli ir tikslingai atliepianti tokį sumanymą. Sąjūdis – tai itin įtraukus saviorganizavimosi būdas, kuris skatina telktis ir bendradarbiauti. Sykiu tai ir galimybė telkti mažesnes bendruomenes, spręsti problemas, skatinti pokyčius ir pasiekti išsikeltus tikslus. 

Sąjūdyje bendrausime ir būsime išgirsti visi – ir patyrę medijų raštingumo praktikai, ugdytojai, medijų tyrėjai, politikos formuotojai, ir dar tik pradedantys pažintį su medijų pasauliu.

Tebus šis Sąjūdis tvirtas žingsnis sutelkties kultūros plėtotei!

DIGIRES SĄJŪDŽIO iniciatyva: Baltijos skaitmeninio atsparumo tyrimų centras DIGIRES. Idėją palaiko: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Medijų ir informacinio raštingumo tinklas (MIRT), Pilietinio Atsparumo Iniciatyva CRI, Lietuvos apskričių bibliotekų asociacija.

Dalyvavimas renginyje tik registruotiems dalyviams.

REGISTRACIJA UŽDARYTA

Dėl papildomos informacijos rašyti el. paštu info@digires.lt