Grįžti Brigita, gegužės, 5 2023

Medijų raštingumo konferencijoje Rygoje DIGIRES pasidalino tarpsektorinės tinklaveikos modeliu paremtos veiklos stiprybėmis

DIGIRES yra pirmasis bendradarbiavimo skaitmeninio atsparumo srityje pavyzdys ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Bendro projekto tarp akademikų, regioninės žiniasklaidos bei nevyriausybinių organizacijų idėja pristatyta balandžio 19–20 d. Rygoje vykusioje JAV organizacijos IREX Baltijos šalyse vykdytos programos „Media Literacy in the Baltics“ baigiamojoje konferencijoje „Media Literacy in the Baltics: Showcasing Achievements and Charting a Path Forward“.

Rygoje vykusioje konferencijoje asociacijos DIGIRES vadovė ir vyriausioji tyrėja profesorė Auksė Balčytienė kartu su kolegėmis profesore Kirstina Juraite ir jaunesniąja mokslo tyrėja Rimgaile Kasparaite bei keliais VDU Viešosios komunikacijos katedros studentais ne tik pristatė projekto DIGIRES taikomą tarpsektorinio bendradarbiavimo modelį, bet ir pasidalino kartu su VDU Viešosios komunikacijos katedra vykdytų mokymų patirtimi, pasiekimais bei rekomendacijomis ateities mokymams. 

Medijų raštingumas – viso gyvenimo projektas

Mokslininkių prof. A. Balčytienės ir prof. K. Juraitės teigimu, medijų raštingumas yra daugiaraštiškumo kompetencija, kuriai plėtoti svarbus technologinis, turinio ir pilietinis švietimas, ir tai yra viso gyvenimo projektas. „Šiuolaikinėje visuomenėje medijų ir informacinis raštingumas yra visą gyvenimą trunkantis mokymasis, kuris iš kiekvieno reikalauja žinių, atsakomybės ir įsipareigojimo“, – teigia K. Juraitė.

Pasak prof. A. Balčytienės, įvairiuose vertinimuose Baltijos šalys minimos kaip išskirtinį atsparumą dezinformacijai turinčios valstybės, o jų gyventojai – kaip skeptiški informacijos vartotojai. „Tačiau mes drįstame teigti, ir tai pagrindžiame savo patirtimi, kad nūdienos skaitmeninėse transformacijose nei vieno žmogaus negalima drąsiai įvardinti kaip visiškai atsparaus manipuliacijoms. Nors jau senokai kalbame apie įvairias žmonių grupes ir jų pasirengimą būti raštingais medijų aplinkoje, tačiau kiekvienas mūsų – nuo pačių jauniausių iki vyriausių, nuo aukščiausių vadovų iki siauros srities specialistų – gali būti suklaidinti“, – įsitikinusi prof. A. Balčytienė.

Jai antrina prof. K. Juraitė, teigianti, kad kritinio mąstymo, medijų raštingumo ir atsparumo dezinformacijai įgūdžiai šiais laikais reikia ne tik būsimiems komunikacijos specialistams ir žurnalistams – jie ne mažiau svarbūs ir eiliniams piliečiams bei aktyviems informacijos vartotojams. 

IREX programoje be studentų ir mokytojų, įvardintos ir naujos grupės, kurioms svarbi medijų raštingumo kompetencija. Šiuo tikslu VDU atstovai BECID ir DIGIRES projektuose tęsia bendrystę su idėjos dalininkais – žurnalistais, mokytojais, bibliotekininkais – o netolimoje ateityje dirbs ir su valstybės tarnautojais, skirtingų sričių specialistais.

Tarpesktorinis bendradarbiavimas

Jaunesnioji mokslo tyrėja R. Kasparaitė konferencijos metu pranešimu „Tarpsektorinis bendradarbiavimas siekiant skaitmeninio atsparumo“ siekė parodyti, kad Lietuva turi atitinkamų žinių, išteklių ir galimybių atremti dezinformacijos iššūkius, tačiau dėl nepakankamo bendradarbiavimo tarp skirtingų veikėjų, vyriausybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, žurnalistų ir piliečių atsiranda didelė fragmentacija. Pasak pranešėjos, dėl šio susiskaidymo labiausiai nukenčia visuomenė, kuri nėra atspari įvairioms informacinėms grėsmėms. Todėl kaip išeitį mokslininkai siūlo tarpsektorinį bendradarbiavimą ir valdymą, kuris padėtų didinti atsparumą ir kurti tvarias organizacijas. 

„DIGIRES yra pirmasis bendradarbiavimo skaitmeninio atsparumo srityje pavyzdys ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. DIGIRES asociacijos pradžia ir pagrindas yra bendras projektas tarp akademikų, regioninės žiniasklaidos bei nevyriausybinių organizacijų, plėtojant atsparumo, kaip dinamiško suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo proceso, idėją“, – teigė R. Kasparaitė.

Studentų patirtys

Konferencijos metu studentai pristatė medijų raštingumo ir skaitmeninio atsparumo skatinimo būdus. Jaunesniosios mokslo tyrėjos R. Kasparaitės teigimu, studentams labai svarbu turėti platformą, kurioje jie galėtų ne tik pasidalinti patirtimi, bet ir kartu ieškoti naujų sprendimų būdų, ypač medijų raštingumo srityje. „Studentai turi išties inovatyvių ir kūrybingų idėjų, kaip spręsti medijų raštingumo žinių spragą, ypač darželiuose ir mokyklose. Tikiuosi, kad jų iniciatyvos bus pastebėtos ir galės prisidėti prie medijų raštingumo ugdymo mokyklų programose“, – teigė R. Kasparaitė.

Studentai taip pat turėjo įdomius ir įtraukius mokymus „Geolocation Challenge“ (ved. „Atlantic Council Digital Forensic Research Lab“ tyrėja Nika Aleksejeva) bei galimybę išbandyti svarbius informacijos ir faktų tikrinimo būdus, medijų raštingumo strategijas. „Seminaro metu susipažinome su geografinės vietos nustatymo ir atviro duomenų tyrimo metodu, kuris padeda patikrinti šaltinio patikimumą ir faktus. Užsiėmimo metu turėjome keturias praktines užduotis, kurios padėjo geriau įsisavinti atvirų duomenų tyrimo metodą“, – pasakoja mokymų dalyvė R. Kasparaitė.

Bendradarbiavimo rezultatai

DIGIRES ir IREX partnerystė užsimezgė 2022 m. rudenį, kuomet keturis mėnesius VDU profesoriai ir lektoriai drauge su profesionalais dirbo komandoje mokydami VDU studentus efektyvių skaitmeninės informacijos valdymo įgūdžių, kuriuos studentai vėliau perteikė pamokose moksleiviams. Keturių mėnesių trukmės sesijoje iš viso dalyvavo devyni profesionalų komandos nariai (dėstytojai, žurnalistai, specialistai), 98 VDU Viešosios komunikacijos programos trečiakursiai ir daugiau nei 550 moksleivių. Bendradarbiaujant parengtas mokymų sąvadas, kaip veiksmingai dirbti su informacijos šaltiniais.

K. Juraitė džiaugiasi, kad VDU Viešosios komunikacijos katedra nuo pat pradžių aktyviai dalyvavo IREX Medijų raštingumo Baltijos šalyse programoje. „Nuveikta labai daug – atnaujintos studijų programos, parengti nauji studijų dalykai, organizuoti mokymai, seminarai, konferencijos, sukurti aktualūs metodiniai šaltiniai ir dar daugiau“, – pasakoja K. Juraitė. 

Mokslininkė pabrėžia, kad visų svarbiausia, jog šiose veiklose aktyviai dalyvavo ir katedros dėstytojai, ir studentai, savo kūrybiniais darbais, įgytomis žiniomis ir patirtimi mielai dalinęsi su pedagogais, moksleiviais, akademine bendruomene, žurnalistais, bibliotekininkais ir kitais socialiniais partneriais Lietuvoje ir už jos ribų.

K. Juraitė ypač džiaugiasi tuo, kad buvo parengtas ir pirmą kartą Lietuvoje pradėtas dėstyti bendrauniversitetinis studijų dalykas „Medijų ir informacinis raštingumus“, skirtas visų programų I–II-o kurso VDU bakalaurantams. Šio dalyko paskaitose studentai gilinasi į šiuolaikinę visuomenę ištikusios dezinfodemijos grėsmes, pasekmes, susipažįsta su informacijos patikros būdais, analizuoja žurnalistikos vaidmenį demokratijoje.

Daugiau informacijos čia