Grįžti
birželio 08

Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumas: Bibliotekos vaidmuo stiprinant demokratinę visuomenę (nuotolinis, vertimas lietuvių k., ukrainiečių k.)

Kaunas

Kritinio mąstymo ugdymas, pilietiškumo, bendruomeniškumo ir iniciatyvumo stiprinimas šiandien yra kaip niekada svarbios temos demokratinei visuomenei kurti ir stiprinti. Atliepdamos nūdienos aktualijas bei sutelkdamos Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų patirtis Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka bei Ukrainos bibliotekų asociacija birželio 7–9 dienomis Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje rengia Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų forumą „Bibliotekos vaidmuo stiprinant demokratinę visuomenę“. Šio renginio tikslas – sustiprinti Lietuvos-Ukrainos bibliotekų bendradarbiavimo ryšius, aktualizuoti bibliotekų vaidmenį stiprinant demokratinę visuomenę.

Forumo metu įvairiomis formomis – susitikimais, pristatymais, kūrybinėmis dirbtuvėmis, diskusijomis – bus plėtojama medijų ir informacinio raštingumo ugdymo tema, dalijamasi praktiniais bibliotekų veiklos pavyzdžiais ir patirtimis, iniciatyvomis įtraukios visuomenės veikloje bei pilietiškumo stiprinime. 

Birželio 7–9 dienomis vyksiančio renginio metu Lietuvos ir Ukrainos bibliotekų atstovai artimiau pažins vieni kitus, stiprins bendrystę ir vystys kultūrinį bendradarbiavimą. Atvyks svečiai iš Ukrainos bibliotekų asociacijos, lektoriai iš kultūros srities, atstovai iš Lietuvos bibliotekų ir vietos bendruomenių. Į forumo veiklas aktyviai įsitrauks ir Lietuvoje šiuo metu gyvenantys bei dirbantys bibliotekininkai ukrainiečiai. 

Forumas vyks 3 miestuose – 7 dieną Vilniuje, 8 d. – Kaune, o 9 d. – Klaipėdoje. Tiesiogiai stebėti forumo pranešimus galės visi Biblioteka Visiems Youtube kanale lietuvių ir ukrainiečių kalbomis.

RENGINYJE KAUNE birželio 8 d. pranešimus skaitys ir diskusijoje apie bibliotekų ir akademinės bendruomenės vaidmenį ugdant visuomenės sąmoningumą ir kritinį mąstymą dalyvaus ir DIGIRES mokslininkai – VDU prof. Auksė Balčytienė ir VDU doktorantas Darius Remeika.

Birželio 8 d. transliacija lietuvių kalba

Birželio 8 d. transliacija ukrainiečių kalba

Daugiau informacijos https://avba.lt/bibliotekos-vaidmuo-stiprinant-demokratine-visuomene/

__________

Projekto organizatoriai: Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai: Ukrainos bibliotekų asociacija, Vytauto Didžiojo universitetas.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba