Grįžti Brigita, gruodžio, 26 2022

DIGIRES tyrėjai tarptautiniuose renginiuose pristatė dezinformacijos problematiką Lietuvoje

Tarptautinis bendradarbiavimas, dalijimasis patirtimis be galo svarbus organizacijoms, siekiančioms drauge ir atskirai kovoti su dezinformacija Europoje.  Šiuo tikslu DIGIRES projekto tyrėjai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose susitikimuose, kurių metu ne tik pristato projektą ir jo siekius, dalinasi patirtimis, bet ir ateities veikloms mezga bendradarbiavimą su kolegomis ir organizacijomis iš kitų Europos šalių.

ECREA komunikacijos tyrėjų konferencija

Plačiau DIGIRES projektas ir jo tyrėjų siekiniai mokslo darbai, kurie susitelkia į lietuviško konteksto problemas bei siekį sujungti į dezinformacijos užkardymo veiklas Europoje, pristatyti spalio 19-22 dienomis Aarhuse, Danijoje vykusioje ECREA kasdvimetinėje komunikacijos tyrėjų konferencijoje.

Konferencijoje dalyvavo ir savo įžvalgas pristatė penki DIGIRES mokslininkai. Ignas Kalpokas savo pranešime gilinosi į struktūrinio atsparumo Baltijos šalyse klausimus. Jis teigė, kad struktūrinio atsparumo būklei įvardinti svarbūs valstybės politikos siekiniai ir veiklų, tokių kaip kibernetinių žinių ir pasirengimo tai taikyti, partnerysčių su IT verslu plėtotės nacionaliniam saugumui garantuoti, praktika.

Jūratė Ruzaitė tyrė teisingos ir klaidinančios informacijos diskursus ir aiškinosi argumentavimo strategijas. Auksė Balčytienė savo pranešime pagrindė skaitmeninio atsparumo sampratos daugiaaspektiškumą ir argumentavo tai, kad kovoje su dezinformacija aktualu kalbėti apie visus aspektus: apie teisinį kontekstą, pasitikėjimą žiniasklaidą ir jos vaidmenį ir visuomenės veikmę (motyvaciją leistis į atsakingą informacijos vartojimą). Pasak mokslininkės, visumoje šie aspektai leidžia spręsti ne tik apie demokratinio atsparumo būklę konkrečioje šalyse. Į tai gilinantis galima svarstyti ir apie dominuojančią vertybinę komunikacinę kultūrą konkrečioje šalyje – kitaip sakant, svarstyti apie bendrąsias vertybes, tokias kaip galios ryšiai visuomenėje, konkuravimo ar pagarbaus santykio kūrimo tarp skirtingų grupių pobūdis ir pan.

Kristina Juraitė ir Epp Lauk pateikė įžvalgų apie visuomenės grupių nuostatas dezinformacijos klausimais. Pasak mokslininkių, matyti, kad visoms amžiaus grupėms pasitikėjimo savo žiniomis netrūksta, o palaikymas žiniasklaidai nors ir egzistuoja, bet vis tik yra pernelyg nepilietiškas: kasdieniuose informacijos pasirinkimuose žurnalistika nedominuoja. Tad tokias vidines nuostatas turinti visuomenė nėra turtinga vidinių resursų kovai su dezinformacija. 

EDMO projektų „DIGIRES“ ir „ProFakt“ posėdis

Rugsėjo 5 dieną Kroatijos organizacijos „Gong“ organizuotame virtualiame jungtiniame dviejų pilotinių EDMO (European Digital Media Observatory) iniciatyvos projektų – „DIGIRES“ ir „ProFakt“ – posėdyje abiejų projektų dalyviai pristatė pastarojo pusmečio veiklas ir pasiektus rezultatus dezinformacijos tyrimų srityse.

Kroatų organizacijos „Gong“ mokslo darbai daugiausiai aiškinosi dezinformacijos židinius ir naratyvus Balkanų šalyse bei tęsia dezinformacijos įvardinimo ir atskleidimo darbus. „Gong“ projektas „Pro-fact: tyrimai, švietimas, faktų tikrinimas ir su COVID-19 susijusios dezinformacijos demaskavimas Kroatijoje“ (angl. „Pro-fact: Research, education, fact-check and debunk COVID-19 related disinformation narratives in Croatia“) siekia ištirti su COVID-19 susijusią dezinformaciją, jos plitimą ir įtaką demokratijai bei visuomenei ir sukurti strategiją, kaip visapusiškai su tuo kovoti įvairiais lygmenimis. Projekto tikslas – atskleisti šaltinius ir veikėjus, dezinformacijos naratyvų tinklus skirtingose sferose ir tokiu būdu spęsti socialines, politines ir sveikatos problemas, susijusias su dezinformacijos kampanijų, susijusių su COVID-19, sklaida.

Tuo metu lietuvių tyrėjai daugiausiai dirba dezinformacijos užkardymo tematikoje: aiškinasi kalbos technologijų galimybes aptikti klaidinančią informaciją internete, tiria žmonių grupių nuostatas, telkia įvairiapusį žinojimą skaitmeninio atsparumo tematikoje, kuria medijų raštingumo metodikas ir instruktuoja medijų švietimo sektoriaus darbuotojus (mokytojus, bibliotekininkus, nevyriausybinių organizacijų darbuotojus).

Nors projektų kryptys ir tikslai skiriasi, abiejų veikla turi ir nemažai panašumų, todėl dalijimasis patirtimi ir veiklomis atvėrė erdvę tolimesniam ir gilesniam bendradarbiavimui. Ateityje tikimasi tolesnio dalijimosi naudinga informacija ir sėkmingos praktikos pavyzdžiais, siekiant geriau įgyvendinti atskirus projektus ir kartu sėkmingiau kovoti su dezinformacija.