2024 02 12

Ar kartu su sovietiniais paminklais Vilniuje naikinamos Antakalnio kapinės?

Socialiniuose tinkluose dalinamasi žinia, kad Lietuvoje nugriaunami paminklai sovietų kariams, o kapinės – naikinamos. „Melo detektorius“ patikrina šiuos teiginius.

Teiginiai

Antakalnio kapinėse nugriautas sovietinis paminklas, o kapai sunaikinti.

Verdiktas

Iš dalies melas. Antakalnio kapinių sovietinis paminklas kariams nukeltas ir bus perkeltas į sovietinių paminklų eksponavimo vietą Grūto parke. Vilniaus miesto savivaldybė neketino ir neketina naikinti karių kapų ir antkapių.

Melo detektoriaus komentaras

„Lietuvos valdžios institucijos nusprendė visiškai nugriauti sovietinį memorialą. Antakalnio kapinės Vilniuje bus sunaikintos“. Tokiomis ir kitomis identiškomis žinutėmis bei vaizdo įrašais dalinosi internautai.

Tiesa, vaizdo įrašas, kuriuo dalinamasi, yra iš 2022 m. ir užfiksuotas Antakalnio kapinėse (čia).

2022 m. Vilniaus miesto savivaldybė nutarė nukelti sovietinių karių paminklą Antakalnio kapinėse. Tačiau Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių komitetui pranešus Lietuvos teisingumo ministerijai apie pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones Antakalnio kapinėse esantiems paminklams, savivaldybė laikinai sustabdė nukėlimo darbus. Į JT Žmogaus teisių komitetą kreipėsi save „etniniais rusais“ pavadinę asmenys: su Baltarusijos valdžia susitikti 2022 metų pradžioje važiavęs Kazimieras Juraitis, taip pat Dmitrijus Glazkovas, Tatjana Brandt ir Anastasija Brandt (čia).

Anot teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, Lietuvos atsakyme JT Žmogaus teisių komitetui pažymima, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos remiantis klaidinančia informacija.

„Mūsų įsitikinimu, į JT Žmogaus teisių komitetą buvo kreiptasi manipuliuojant tarptautiniais žmogaus teisių apsaugos instrumentais, kaip 1966 metų JT Pilietinių ir politinių teisių paktu bei individualios peticijos teisę numatančiu jo Fakultatyviuoju protokolu bei siekiant su jais iš esmės nesuderinamų tikslų. Tikimės, kad Komitetas atsižvelgs į Lietuvos argumentus ir panaikins pritaikytas priemones“, – nurodė teisingumo ministrė E. Dobrowolska (čia).

Vis dėlto JT Žmogaus teisių komitetas nutarė palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones Antakalnio kapinėse. Kadangi komiteto sprendimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones neatitinka realybės, pavyzdžiui, jame kalbama apie draudimą perlaidoti karius, nors savivaldybė to nė neplanavo, Vilnius miesto savivaldybė nutarė tęsti darbus (čia). Buvęs Vilniaus meras Remigijus Šimašius spaudos konferencijoje prie sovietinių paminklų akcentavo, kad vyks ne griovimo, o išmontavimo ir stelų išvežimo darbai.

„Yra 3 dalykai į kuriuos [Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas] prašo atkreipti dėmesį: kad nebūtų ardomi kapai, kad nebūtų nuiminėjami antkapiniai paminklai ir nebūtų niokojamos paveldas. Kapai nebus liečiami, antkapiniai nenuiminėjami, o paveldas nėra naikinimas. <…> Šių kriterijų ir laikomės“, – pabrėžė buvęs sostinės meras R. Šimašius (čia).

Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė šešias sovietų karius vaizduojančias stelas perduoti Grūto parkui. Kol kas jos saugomos įmonės „Grinda“ aikštelėje (čia).

Grūto parko administracija „Melo detektoriui“ patvirtino, kad stelos dar neperduotos.