from

Melo detektorius

 

Ar esate girdėję apie faktų patikros iniciatyvas žiniasklaidoje?

Ar žinote Delfi faktų tikrinimo iniciatyvą „Melo Detektorius“?

Ar skaitote „Melo Detektoriaus“ straipsnius?

Kaip dažniausiai randate „Melo Detektoriaus“ straipsnius ?

Ačiū už dalyvavimą apklauoje

Moksliniai interesai: dirbtinio intelekto technologijos, mašininis/gilusis mokymas, natūralios kalbos technologijos. Projekte tiriu dezinformacijos automatinio aptikimo, panaudojant giliojo mokymo technologijas, metodus ir galimybes.

Kartoti