Back 2022 09 12

Ukrainos neužtenka – skleidžia sąmokslo teoriją, kad JAV biologinių ginklų laboratorijos jau bus ir Baltijos šalyse

Tinklaraštyje viesulas22.blogspot.com pasirodė melaginga Rusijos propagandos žinutė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos esą ketina steigti biologinių ginklų laboratorijas Baltijos šalyse. Tačiau tai – Kremliaus skleidžiama sąmokslo teorija.

Teiginiai

Įraše (archyvuota įrašo versija ČIA) cituojamas Rusijos ginkluotųjų pajėgų atstovas Igoris Kirilovas, kuris teigia: „[…] Pentagonas planuoja biologinių tyrimų programas iš Ukrainos perkelti į posovietines respublikas, Rytų Europos ir Baltijos šalis, kad jos kuo greičiau persikeltų netoli Rusijos sienų. Pentagonas yra pasirengęs artimiausiu metu perkelti Ukrainoje nebaigtas vykdyti programas į kitas posovietines valstybes, taip pat į Rytų Europos valstybes, tokias kaip Bulgarija, Čekija ir Baltijos šalys.“

Verdiktas

Maskva nuolat platina propagandines žinutes apie tai, kad JAV Ukrainoje ir už jos ribų steigia biologines laboratorijas. Melagingi kaltinimai JAV, Ukrainai ir kitoms valstybėms visiškai atitinka ir Šaltojo Karo metu KGB naudotas priemones. Rusija iki šiol nėra pateikusi jokių įrodymų apie tokias laboratorijas Europoje, o ekspertai tokius Kremliaus teiginiu vadina išmislu. Todėl teiginius apie JAV biolaboratorijas Baltijos šalyje galima laikyti melagingais.

Melo detektoriaus komentaras

Nuo pat karo Ukrainoje, kurį sukėlė Rusija, pradžios Kremlius suintensyvino sąmokslo teorijos apie menamas bioginklų laboratorijas Ukrainoje skleidimą. Šįkart į Kremliaus ruporų akiratį pateko ir Lietuva.

Bendrai, ši sąmokslo teorija nėra nauja. Maskva bioginklų teoriją naudojo jau seniai – bandydami sukurti pretekstą, kodėl veržėsi į vieną ar kitą valstybę.

1968 m. KGB tuometinėje Čekoslovakijoje specialiai paliko priklausančių JAV ginklų, tada paskelbė, kad tai padarė Vokiečių „revanšistai“, o galiausiai panaudojo tai kaip pretekstą invazijai į Čekoslovakiją tų pačių metų rugpjūčio mėn. Tačiau vėliau ėmė kitos taktikos– viską ėmė statyti ant informacinės propagandos.

Pavyzdžiui:

Svarbu pažymėti, kad nei vienai iš šių dezinformacijos kampanijų Maskva įrodymų nepateikė. Kaip ir šįkart viesulas22.blogspot.com publikacijoje nėra pateikta jokių šaltinių, tik tai, ką sako, Rusijos ginkluotųjų pajėgų atstovas.

Kartais Kremliaus propagandoje naudojamasi JAV programa „Biological Threat Reduction Program“. Šios biologinio saugumo programos, kuri vykdoma ir Ukrainoje, tikslas yra užtikrinti laboratorijų saugumą, pagerinti reagavimą į pandemiją procesus ir ligas sukeliančių patogenų stebėjimą. Nėra jokių įrodymų, kad ši programa kaip nors prisideda prie bioginklų kūrimo – tokių įrodymų nepateikia ir Rusija.

Kaip dw.com teigė britų biologinės ir cheminės ginkluotės ekspertas Richard Guthrie, biologinių ginklų propagandos linija šiais laikais yra naudojama tam, kad sukeltų psichologinį efektą. Taigi, eksperto nuomone, pagrindinis tikslas – išgąsdinti žmones, įtikinti juos ką nors daryti, arba kažko nedaryti. Tam pritaria ir Vokietijos Hamburgo universiteto tyrėjai – visuomenės baimės kurstymas šiuo atveju yra pagrindinis Rusijos tikslas.

Bundesvero mikrobiologijos institutas (Vokietija) tyrinėja patogenus, kurie sukelia žmonėms itin pavojingas ligas – kaip juodligė, bruceliozė, leptospirozė ir afrikinis kiaulių gripas. Instituto direktoriaus Roman Wölfel, kuris taip pat susipažinęs su laboratorijomis Ukrainoje, teigimu, Rusijos teorijos yra „iš piršto laužtos“.

Šį sąmokslo teorija jau taip pat nagrinėta ir „Melo detektoriuje“, pavyzdžiui ČIA.