Back 2022 11 28

Sklinda melai apie Antarktidą: aiškina, kad žemyną okupavo JAV ir slepia ten branduolinius ginklus

Socialiniuose tinkluose pasidalinta klaidinga informacija esą Antarktida yra okupuota, o jos teritorijoje JAV slepia branduolinius užtaisus.

Teiginiai

Žinutė socialiniuose tinkluose: JAV yra okupavusi Antarktidą ir jos teritorijoje slepia branduolinius ginklus. Tai patvirtino šiuolaikiniai moksliniai tyrimai.

Verdiktas

Antarktida nepriklauso nė vienai valstybei. Jos politinį statusą apibrėžia 55 valstybių (2022 m. lapkričio 28 d. duomenimis) pasirašyta Antarkties sutartis. Šia sutartimi užtikrinama, kad Antarktidos teritorija bus naudojama tik taikiems tikslams, joje nebus atliekami ginklų, tarp jų ir branduolinių, bandymai, nebus vykdomi jokie sprogdinimai ar šalinamos radioaktyvios atliekos. Antarktida, remiantis susitarimu, naudojama taikiems ir mokslinių tyrimų tikslams. Taigi, socialiniuose tinkluose paskleisti teiginiai yra melagingi.

Melo detektoriaus komentaras

Socialiniuose tinkluose paskleista informacija apie Antarktidos statusą. Žinutės autorius tvirtina, kad Antarktida yra okupuoja JAV, o pastaroji šiame žemyne slepia branduolinius ginklus. Tai, pasak pranešimo, tvirtina šiuolaikiniai moksliniai tyrimai.

„Melo detektoriui“ nepavyko rasti nė vieno argumento, patvirtinančio žinutės autoriaus teiginius. Politinį Antarktidos statusą aiškiai apibrėžia 1959 m. gruodžio 1 d. Vašingtone pasirašyta Antarkties sutartis – ją tuo metu pasirašė 12 valstybių, kurių mokslininkai buvo aktyvūs šiame regione. Antarkties sutartimi sutariama, kad „…Antarktida ir toliau amžinai bus naudojama tik taikiems tikslams ir netaps tarptautinės nesantaikos vieta ar objektu.“ Nuo sutarties pasirašymo prie jos prisijungė dar 43 valstybės.

Kadangi Antarktida nepriklauso jokiai šaliai, joje nėra jokios vyriausybės. Antarkties sutartį pasirašiusios šalys sprendimus priima bendro sutarimo, o ne balsavimo principu. Iš visų sutartį pasirašiusių šalių 29 yra įrodžiusios turinčios interesų Antarktidoje ir vykdančios šiame žemyne reikšmingą mokslinių tyrimų veiklą. Šios valstybės gali dalyvauti konsultaciniuose susirinkimuose. Tuo tarpu likusios 26 šalys taip pat yra kviečiamos dalyvauti konsultaciniuose susirinkimuose, tačiau neprisideda prie sprendimų priėmimo.

Antarkties sutartis apibrėžia ir jos karinį statusą. Šis žemynas gali būti naudojamas tik taikiais tikslais, jame draudžiama imtis bet kokių karinio pobūdžio priemonių, įskaitant bet kokio tipo ginklų bandymus, draudžiama vykdyti bet kokius branduolinius sprogdinimus ir šalinti radioaktyviąsias atliekas. Karinis turtas Antarktidoje gali būti naudojamas tik moksliniams tyrimams ar kitiems taikiems tikslams.