Back 2022 12 27

Ne, vyras su nacistine uniforma nuotraukoje nėra Klauso Schwabo tėvas

Socialiniuose tinkluose platinama iš dviejų dalių sudaryta fotografija. Kairėje jos pusėje pavaizduotas Pasaulio ekonomikos forumo įkūrėjas Klausas Schwabas, o kitoje – vyro su nacistine karine uniforma atvaizdas. Ja pasidalinusių žmonių teigimu, nuotraukoje vaizduojamas K. Schwabo tėvas Eugenas Schwabas – aukšto rango nacių partijos narys, tačiau ši informacija – melaginga.

Teiginiai

Žinutė socialiniuose tinkluose šalia K. Schwabo ir vyro karine nacistine uniforma fotografijos: „Kairėje: Jūs visi pažįstate Pasaulio ekonomikos forumo įkūrėją Klausą Schwabą. Dešinėje: Klauso Schwabo tėvas Eugenas Schwabas, užkietėjęs nacių partijos narys. kuris dirbo Trečiajame Reiche Escher Wyss AG, pramonės įmonės, gaminusios liepsnosvaidžius sąjungininkų kariams žudyti ir kaimams sudeginti, direktorius.“

Verdiktas

Dešinėje nuotraukos pusėje vaizduojamas ne K. Schwabo tėvas, o vokiečių majoras Waltheris Dybilasz. Nėra jokių duomenų, leidžiančių tvirtinti, kad K. Schwabo tėvas Eugenas Schwabas buvo glaudžiai susijęs su nacistiniu režimu, jis netgi nepriklausė nacių partijai.

Melo detektoriaus komentaras

Socialiniuose tinkluose pastebėta fotografija, kurios kairėje pusėje pavaizduotas Pasaulio ekonomikos forumo įkūrėjas Klausas Schwabas, o dešinėje – vyro su nacistine karine uniforma atvaizdas. Komentare šaliai nuotraukos nurodoma, kad nacių simboliką demonstruojantis vyras yra K. Schwabo tėvas, neva užkietėjęs nacių partijos narys, glaudžiai bendradarbiavęs su režimu. Ši informacija – klaidinga nuo pradžios iki galo.

Visų pirma, atvirkštinė atvaizdų paieška atskleidė, kad dešinėje nuotraukos dalyje matomas vyras yra generolas majoras Karlas Augustas Waltheris Dybilasz. Jo fotografijų galima aptikti įvairiuose istoriniuose forumuose (ČIA ir ČIA). Pasak informacijos forumuose, W. Dybilasz gimė 1892 m. Altonos mieste Vokietijoje, o mirė 1950 m. Stalino mieste Ukrainoje, patekęs į sovietų nelaisvę.

Internete taip pat galima rasti K. Schwabo tėvo E. Schwabo fotografiją (ČIA) ir įsitikinti, kad socialiniuose tinkluose rastoje nuotraukoje pavaizduotas vyras nėra panašus į K. Schwabo tėvą.

Pasaulio ekonomikos įkūrėjo tėvas Eugenas Wilhelmas Schwabas gimė 1899 m. Berno mieste Šveicarijoje ir nors tiesa, kad jis buvo pramonės įmonės „Escher Wyss“, kuri Antrojo pasaulinio karo metu gamino įrangą nacistinės Vokietijos reikmėms, direktoriumi, tai dar neleidžia jo vadinti užkietėjusiu nacių partijos nariu.

Skirtingoms faktų patikros organizacijoms (dpa, AFP) pavyko gauti E. Schwabo denacifikacijos dokumentus, kurie įrodo, jog vyras neužėmė jokio aukšto posto nacių partijoje ir apskritai nebuvo partijos narys. E. Schwabas priklausė keletui kitų su režimu susijusių organizacijų, tokių kaip Nacionalsocialistinė gerovės organizacija (vok. Die NS-Volkswohlfahrt (NSV)) ar Vokietijos darbininkų frontui (vok. Die Deutsche Arbeitsfront (DAF)), tačiau ir tai, ekspertų teigimu, neįrodo, jog vyras artimai bendradarbiavo su nacių partija.

Pats denacifikacijos faktas irgi nerodo E. Schwabo artumo nacistiniam režimui, mat tai buvo gana įprasta procedūra, kurios pasibaigus karui ėmėsi sąjungininkai, siekdami užtikrinti nacizmo nykimą Vokietijoje ir Austrijoje. Vykdant denacifikaciją daugybė žmonių būdavo apklausiami, siekiant išsiaiškinti, ar jie nėra glaudžiai susiję su nacių partija ir E. Schwabas, būdamas didelės įmonės vadovu, pateko tarp jų.