Grįžti Brigita, vasario, 29 2024

„Naujienų dykumų“ daugėja: pirmasis lyginamasis tyrimas atskleidžia trapią vietos žiniasklaidos padėtį visoje ES

Vasario 28 d. paskelbta pirmoji Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) parengta ataskaita apie „naujienų dykumas“ ES „Uncovering news deserts in Europe. Risks and opportunities for local and community media in the EU“. Tarp ataskaitoje pateikiamų visų 27-ių ES valstybių narių atvejų – ir išsami Lietuvos situacijos analizė, kurią parengė DIGIRES vadovė ir vyriausioji tyrėja, Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos katedros profesorė Auksė Balčytienė kartu su Vilniaus universiteto docentu, socialinių mokslų daktaru Deimantu Jastramskiu.

Ataskaitoje pristatomi iššūkiai ir galimybės vietos ir bendruomenės žiniasklaidai, analizuojant „naujienų dykumų“ reiškinį iš holistinės perspektyvos visose 27-iose ES valstybėse narėse. Taip pat pateikiami geriausių vietos ir bendruomenės žiniasklaidos sektoriaus praktikų pavyzdžiai, reikšmingi palaikant gyvybingą ir atvirą vietos viešąją sferą.

„Nepriklausoma vietos žiniasklaida yra profesionalios ir nepriklausomos žurnalistikos pagrindas. Šis, pirmasis tokio pobūdžio, tyrimas Europoje, kuriame išsamiai aprašoma „naujienų dykumų“ padėtis, rodo, kad negalime ignoruoti šio nerimą keliančio reiškinio, su kuriuo susiduria vietos žiniasklaida ir apskritai demokratija. Nė viena šalis nėra apsaugota nuo „naujienų dykumėjimo“, nebent bus imtasi skubių ir inovatyvių veiksmų vietos žurnalistams ir žiniasklaidai paremti“, – sako Europos žurnalistų federacijos (European Federation of Journalists) direktorė Renate Schroeder.

Tyrimą atliko ir ataskaitą parengė tyrėjų iš visų 27 ES valstybių tinklas, naudodamas CMPF sukurtą metodiką. Tyrėjai įvertino rizikas remdamiesi 55 kintamaisiais, susijusiais su vietos žiniasklaidos rinkos sąlygomis, vietos žurnalistų saugumo ir darbo sąlygomis, vietinių redakcijų nepriklausomumu bei socialine įtrauktimi.

Remiantis surinktais duomenimis, sukurtas interaktyvus žemėlapis, atskleidžiantis kiekvienos ES valstybės narės bendrą vietos „naujienų dykumėjimo“ rizikos lygį (nuo 0 iki 100 %), o taip pat kiekvieno rodiklio rizikos lygį atskirai.

„Išvados yra aiškios: be tinkamo finansinio pagrindo, palankios reguliavimo aplinkos ir apsaugos priemonių žurnalistams atokiose vietovėse, demokratijai kyla didelis pavojus. Tačiau šis tyrimas yra tik pradžia. Jame pabrėžiamas neatidėliotinas tolesnių šios srities tyrimų poreikis, nes „naujienų dykumų“ tema ir iššūkiai, su kuriais susiduria vietos žiniasklaida, Europoje dar nėra gerai suprantami. Būtina atlikti daugiau tyrimų, kad būtų galima priimti politinius sprendimus ir parengti veiksmingas strategijas šioms problemoms spręsti“, – teigia CMPF direktorius Pier Luigi Parcu.

Atliktas tyrimas yra Local Media for Democracy (LM4D) – Europos Komisijos finansuojamo projekto, kuriuo siekiama remti vietos, regioninę ir bendruomeninę žiniasklaidą kylančiose „naujienų dykumose“ Europoje, dalis.

Ataskaitą rasite čia.

Su Lietuvos atveju išsamiai galite susipažinti čia.

Lietuvos atvejo informacinis lapelis.

Pranešimas parengtas remiantis Centre for Media Pluralism and Media Freedom informacija.

Teksto autorė – Kristina Berksun