„Naujienų dykumų“ daugėja: pirmasis lyginamasis tyrimas atskleidžia trapią vietos žiniasklaidos padėtį visoje ES