DIGIRES mokslininkai sukūrė duomenų rinkinius, skirtus dezinformacijos kalbos atpažinimui